Pháp lý:

sh

Diện tích:

12x5 m²

Hướng:

tây

Thành phố Hồ Chí Minh

Giá : 500,000,000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

38 Lượt xem