Pháp lý:

Đầy đủ giấy tờ pháp lý

Diện tích:

300m2 m²

Hướng:

Nam

Mua mảnh đất rộng trên dưới 300m2, Hướng Nam hoặc Đông Nam

Giá : 33333333333 đ

Mua mảnh đất rộng trên dưới 300m2 khu vực cầu giấy, hướng Nam hoặc Đông Nam khi có liên hệ số điện thoại 

hotline: 012 565 000 58

             0164 3154 999

Gmail: manhvu.combination.land@gmail.com86 Lượt xem