Đất nền dự án, cam kết sinh lời 50% chỉ trong 6 tháng