Bán lô đất nền 72 m² Vĩnh Lộc A có giấy tờ huyện 2002