Bán lô đất 5 x 20 = 100m2 TCLN, sổ riêng, khu tái định cư Vĩnh Lộc B