Bán đất Võ Văn Vân, Vĩnh Lôc B, Bình Chánh diện tích 14000m2