Bán 5x20=100m2 đất thổ vườn xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh