Bán 1000m2 đất, trong đó có 800m2 thổ cư tại Vĩnh Lôc B