chỉ 800tr sở hữu ngay căn 2 phòng ngủ. wa sock!!! đất bán Vĩnh Lộc B, bán đất Vĩnh Lộc B, bán nhà Vĩnh Lộc B, bán nhà tại Xã Vĩnh Lộc B, nhà bán Vĩnh Lộc B, đất thổ cư Vĩnh Lộc B, đất sổ hồng riêng, đất thổ vườn, đất nhà xưởng Vĩnh Lộc B, nhà cấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Nhà Đất Vĩnh Lộc A+B, bán nhà tại xã Vĩnh Lộc, bán đất tại xã vĩnh lộc, tìm mua nhà, bán nhà mặt phố, nhà mặt tiền, Mua bán nhà Xã Vĩnh Lộc B, Bán đất nền dự án tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án tại Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án khu dân cư Vĩnh Lộc B, Đất bán Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh, Bán đất thổ cư tại Xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án xã Vĩnh Lộc B, Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, Bán nhà tại xã Vĩnh Lộc A, Bán nhà xưởng, bán nhà gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất đường Võ Văn Vân, bán đất đường Lại Hùng Cường, bán đất đường Liên Ấp 123, bán đất đường Công Nghệ, bán đất đường 1A, bán đất đường Quách Điêu, bán đất đường Vĩnh Lộc, bán đất đường Nguyễn Thị Tú, bán đất đường Nữ Dân Công, bán đất đường Sư Đoàn 9, bán đất đường Kênh Trung Ương, bán đất đường Rạch Cầu Suối, bán đất đường Liên Khu 4-5, bán đất đường Trần Văn Giàu, bán đất đường Trần Hải Phụng, bán đất đường Tỉnh Lộ 10, bán đất đường Láng Le Bầu Cò, bán đất đường Kinh A, bán đất cầu Bà Lát, bán đất đường Tây Lân, bán nhà đường Võ Văn Vân, bán nhà đường Lại Hùng Cường, bán nhà đường Liên Ấp 123, bán nhà đường Công Nghệ, bán nhà đường 1A, bán nhà đường Quách Điêu, bán nhà đường Vĩnh Lộc, bán nhà đường Nguyễn Thị Tú, bán nhà đường Nữ Dân Công, bán nhà đường Sư Đoàn 9, bán nhà đường Kênh Trung Ương, bán nhà đường Rạch Cầu Suối, bán nhà đường Liên Khu 4-5, bán nhà đường Trần Văn Giàu, bán nhà đường Trần Hải Phụng, bán nhà đường Tỉnh Lộ 10, bán nhà đường Láng Le Bầu Cò, bán nhà đường Kinh A, bán nhà cầu Bà Lát, bán nhà đường Tây Lân, dat ban Vinh Loc B, ban dat Vinh Loc B, ban nha Vinh Loc B, ban nha tai Xa Vinh Loc B, nha ban Vinh Loc B, dat tho cu Vinh Loc B, dat so hong rieng, dat tho vuon, dat nha xuong Vinh Loc B, nha cap 4, Xa Vinh Loc B, Huyen Binh Chanh, Nhà Dát Vĩnh Lọc A+B, ban nha tai xa Vinh Loc, ban dat tai xa vinh loc, tim mua nha, ban nha mat pho, nha mat tien, Mua ban nha Xa Vinh Loc B, Ban dat nen du an tai xa Vinh Loc A, Ban dat tai xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an tai Khu Dan Cu Vinh Loc A, Ban dat nen du an khu dan cu Vinh Loc B, Dat ban Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh, Ban dat tho cu tai Xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an xa Vinh Loc B, Mua ban nha dat bang giay viet tay, Ban nha tai xa Vinh Loc A, Ban nha xuong, ban nha gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat duong Vo Van Van, ban dat duong Lai Hung Cuong, ban dat duong Lien Ap 123, ban dat duong Cong Nghe, ban dat duong 1A, ban dat duong Quach Dieu, ban dat duong Vinh Loc, ban dat duong Nguyen Thi Tu, ban dat duong Nu Dan Cong, ban dat duong Su Doan 9, ban dat duong Kenh Trung Uong, ban dat duong Rach Cau Suoi, ban dat duong Lien Khu 4-5, ban dat duong Tran Van Giau, ban dat duong Tran Hai Phung, ban dat duong Tinh Lo 10, ban dat duong Lang Le Bau Co, ban dat duong Kinh A, ban dat cau Ba Lat, ban dat duong Tay Lan, ban nha duong Vo Van Van, ban nha duong Lai Hung Cuong, ban nha duong Lien Ap 123, ban nha duong Cong Nghe, ban nha duong 1A, ban nha duong Quach Dieu, ban nha duong Vinh Loc, ban nha duong Nguyen Thi Tu, ban nha duong Nu Dan Cong, ban nha duong Su Doan 9, ban nha duong Kenh Trung Uong, ban nha duong Rach Cau Suoi, ban nha duong Lien Khu 4-5, ban nha duong Tran Van Giau, ban nha duong Tran Hai Phung, ban nha duong Tinh Lo 10, ban nha duong Lang Le Bau Co, ban nha duong Kinh A, ban nha cau Ba Lat, ban nha duong Tay Lan chỉ 800tr sở hữu ngay căn 2 phòng ngủ. wa sock!!! đất bán Vĩnh Lộc B, bán đất Vĩnh Lộc B, bán nhà Vĩnh Lộc B, bán nhà tại Xã Vĩnh Lộc B, nhà bán Vĩnh Lộc B, đất thổ cư Vĩnh Lộc B, đất sổ hồng riêng, đất thổ vườn, đất nhà xưởng Vĩnh Lộc B, nhà cấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Nhà Đất Vĩnh Lộc A+B, bán nhà tại xã Vĩnh Lộc, bán đất tại xã vĩnh lộc, tìm mua nhà, bán nhà mặt phố, nhà mặt tiền, Mua bán nhà Xã Vĩnh Lộc B, Bán đất nền dự án tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án tại Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án khu dân cư Vĩnh Lộc B, Đất bán Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh, Bán đất thổ cư tại Xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án xã Vĩnh Lộc B, Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, Bán nhà tại xã Vĩnh Lộc A, Bán nhà xưởng, bán nhà gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất đường Võ Văn Vân, bán đất đường Lại Hùng Cường, bán đất đường Liên Ấp 123, bán đất đường Công Nghệ, bán đất đường 1A, bán đất đường Quách Điêu, bán đất đường Vĩnh Lộc, bán đất đường Nguyễn Thị Tú, bán đất đường Nữ Dân Công, bán đất đường Sư Đoàn 9, bán đất đường Kênh Trung Ương, bán đất đường Rạch Cầu Suối, bán đất đường Liên Khu 4-5, bán đất đường Trần Văn Giàu, bán đất đường Trần Hải Phụng, bán đất đường Tỉnh Lộ 10, bán đất đường Láng Le Bầu Cò, bán đất đường Kinh A, bán đất cầu Bà Lát, bán đất đường Tây Lân, bán nhà đường Võ Văn Vân, bán nhà đường Lại Hùng Cường, bán nhà đường Liên Ấp 123, bán nhà đường Công Nghệ, bán nhà đường 1A, bán nhà đường Quách Điêu, bán nhà đường Vĩnh Lộc, bán nhà đường Nguyễn Thị Tú, bán nhà đường Nữ Dân Công, bán nhà đường Sư Đoàn 9, bán nhà đường Kênh Trung Ương, bán nhà đường Rạch Cầu Suối, bán nhà đường Liên Khu 4-5, bán nhà đường Trần Văn Giàu, bán nhà đường Trần Hải Phụng, bán nhà đường Tỉnh Lộ 10, bán nhà đường Láng Le Bầu Cò, bán nhà đường Kinh A, bán nhà cầu Bà Lát, bán nhà đường Tây Lân, dat ban Vinh Loc B, ban dat Vinh Loc B, ban nha Vinh Loc B, ban nha tai Xa Vinh Loc B, nha ban Vinh Loc B, dat tho cu Vinh Loc B, dat so hong rieng, dat tho vuon, dat nha xuong Vinh Loc B, nha cap 4, Xa Vinh Loc B, Huyen Binh Chanh, Nhà Dát Vĩnh Lọc A+B, ban nha tai xa Vinh Loc, ban dat tai xa vinh loc, tim mua nha, ban nha mat pho, nha mat tien, Mua ban nha Xa Vinh Loc B, Ban dat nen du an tai xa Vinh Loc A, Ban dat tai xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an tai Khu Dan Cu Vinh Loc A, Ban dat nen du an khu dan cu Vinh Loc B, Dat ban Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh, Ban dat tho cu tai Xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an xa Vinh Loc B, Mua ban nha dat bang giay viet tay, Ban nha tai xa Vinh Loc A, Ban nha xuong, ban nha gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat duong Vo Van Van, ban dat duong Lai Hung Cuong, ban dat duong Lien Ap 123, ban dat duong Cong Nghe, ban dat duong 1A, ban dat duong Quach Dieu, ban dat duong Vinh Loc, ban dat duong Nguyen Thi Tu, ban dat duong Nu Dan Cong, ban dat duong Su Doan 9, ban dat duong Kenh Trung Uong, ban dat duong Rach Cau Suoi, ban dat duong Lien Khu 4-5, ban dat duong Tran Van Giau, ban dat duong Tran Hai Phung, ban dat duong Tinh Lo 10, ban dat duong Lang Le Bau Co, ban dat duong Kinh A, ban dat cau Ba Lat, ban dat duong Tay Lan, ban nha duong Vo Van Van, ban nha duong Lai Hung Cuong, ban nha duong Lien Ap 123, ban nha duong Cong Nghe, ban nha duong 1A, ban nha duong Quach Dieu, ban nha duong Vinh Loc, ban nha duong Nguyen Thi Tu, ban nha duong Nu Dan Cong, ban nha duong Su Doan 9, ban nha duong Kenh Trung Uong, ban nha duong Rach Cau Suoi, ban nha duong Lien Khu 4-5, ban nha duong Tran Van Giau, ban nha duong Tran Hai Phung, ban nha duong Tinh Lo 10, ban nha duong Lang Le Bau Co, ban nha duong Kinh A, ban nha cau Ba Lat, ban nha duong Tay Lan
  • Pháp lý: sổ hồng
  • Diện tích: 59.9 m²

$ 800000000 đ

Liên hệ: Trịnh Văn Bình

*** Căn hộ The Avila Q8 - 800 triệu - chấn động khu Tây ***
- Thiết kế Korn Architect Singapore xanh mát phủ kín 4 ha
- Không kẹt xe,không ngập nước; sát đại lộ Võ Văn Kiệt.
- Ngay tuyến xe bus nhanh BRT & xe bus đường thủy.
*** Mở Block mới chỉ từ 14triệu/m2 hoàn thiện tặng nội thất
*** Phòng kinh doanh chủ đầu tư : 0909.814.619
*** Giữ chỗ không cần đặt tiền .
*** Có Block sắp giao nhà anh chị nào cần ở liền liên hệ sớm nhé

------------------------------------------------------------------------------------------

- Vị trí 2 mặt tiền , đặc biệt trên tuyến đường An Dương Vương mới mở rộng 30m , là tuyến đường quan trọng kết nối giữa Võ Văn Kiệt & Nguyễn Văn Linh qua cây cầu Phú Định do Novaland đang xây dựng khu đô thị mới.
- Chủ đầu tư Bê tông 620 ( Thái Bảo Gruop ) uy tín , có đội ngũ nhân công hùng hậu , máy móc hiện đại chuyên xây dựng các công trình cấp quốc gia như cầu Mỹ Lợi, cao tốc TPHCM - Trung Lương; dự án The Avila... Đồng thời , chủ đầu tư đích thân xây dựng tạo ra những căn hộ tròn vẹn nhất từ những người sáng lập & giá thành căn hộ cũng được tốt hơn khu vực rất rất nhiều..
- SEMC giám sát chất lượng công trình, PMC (Phú Mỹ Corp) thiết kế mảng xanh .
- Nhờ đất công từ Công Ích Quận 8 nên tiền thuế đất rất thấp, pháp lý sạch, sở hữu vĩnh viễn...

--------------------------------------------------------------------------------

Qui mô : 48.205m2 : 3.738 căn hộ : 6 block : 18 - 30 tầng
- Mật độ xây dựng : 32%
- Mật độ cây xanh : 23,33%
- Diện tích giao thông , sân bãi : 39%
- Diện tích sàn : 91.105 m2
- Diện tích căn hộ : 50m2 - 55m2 - 60m2 - 65m2 - 70m2 - 75m2 - 77m2 ( từ 1pn 2pn - 3pn ).
=> ĐẠC BIỆT : thiết kế TẤT CẢ đều là CĂN GÓC , căn hộ nào cũng tràn ngập ánh sáng và gió , giúp diệt khuẩn và vô cùng thông thoáng , tốt cho sức khỏe lẫn phong thủy,..

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiện ích nội khu : chỉ xây dựng 32% còn lại giành cho mảng xanh và tiện ích phục vụ cư dân :
- Hồ bơi rộng có kèm hồ trẻ em , sân chơi cho trẻ thoải mái vận động.
- BBQ ngoài trời rộng lớn cho cư dân tổ chức Party.
- Công viên xanh mát , hồ sinh thái tạo sự mát mẻ cho toàn dự án.
- GYM đẳng cấp, nhà trẻ , siêu thị, trung tâm thương mại , Spa,...
- Cafe hoặc beer club sân thượng....

Tiện ích ngoại khu :
- Nằm sát cạnh khu thể thao với đầy đủ : sân banh , sân tennis , sân bóng rổ ,..rất tiện lợi.
- Cạnh trường học Nguyễn Thị Định ,trường Bình Phú , ...
- Gần Aeon mall : 1km ; Metro : 700m, rạp chiếu phim Galaxy , CGV : 1,5km , công viên Phú Lâm : 1km , khu đô thị mới Novaland , bến cảng Phú Định : 300m,...
- Cách Võ Văn Kiệt 100m : trạm xe bus nhanh BRT , bến xe bus đường thủy .
- Bệnh viện Triều An : 1km,..

---------------------------------------------------------------------------

*** Vị trí là 1 lợi thế , khu vực Quận 8 trở mình với hàng loạt dự án khủng nhờ sự quan tâm đặc biệt của nhà nước tạo kết nối giao thông ( xây cầu Bình Tiên , cầu Phú Định , xe bus nhanh , xe bus đường thủy ,..) giúp cư dân của quận 8 di chuyển nhanh chóng vào trung tâm nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều lần các quận lân cận như Q6 - Q4 - Q7,...
*** Chỉ từ 14 triệu/m2 - 17 triệu/m2 : giá siêu tốt
*** Đặc biệt : giữ chỗ không cần đặt tiền .
*** Gía đợt đầu siêu tốt kèm nhiều ưu đãi bất ngờ.
Chương trình có thời hạn , chỉ ưu tiên cho khách hàng liên hệ sớm . Trân trọng !
Phòng kinh doanh chủ đầu tư : 0909.814.619