CĂN HỘ CAO CẤP MẶT TIỀN BẾN VÂN ĐỒN, CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN ĐẾN 4%, THANH TOÁN 2%/THÁNG. GIÁ TRỊ SINH LỜI CAO. LH: Mr Hưng - 0901.901719 đất bán Vĩnh Lộc B, bán đất Vĩnh Lộc B, bán nhà Vĩnh Lộc B, bán nhà tại Xã Vĩnh Lộc B, nhà bán Vĩnh Lộc B, đất thổ cư Vĩnh Lộc B, đất sổ hồng riêng, đất thổ vườn, đất nhà xưởng Vĩnh Lộc B, nhà cấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Nhà Đất Vĩnh Lộc A+B, bán nhà tại xã Vĩnh Lộc, bán đất tại xã vĩnh lộc, tìm mua nhà, bán nhà mặt phố, nhà mặt tiền, Mua bán nhà Xã Vĩnh Lộc B, Bán đất nền dự án tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án tại Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án khu dân cư Vĩnh Lộc B, Đất bán Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh, Bán đất thổ cư tại Xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án xã Vĩnh Lộc B, Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, Bán nhà tại xã Vĩnh Lộc A, Bán nhà xưởng, bán nhà gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất đường Võ Văn Vân, bán đất đường Lại Hùng Cường, bán đất đường Liên Ấp 123, bán đất đường Công Nghệ, bán đất đường 1A, bán đất đường Quách Điêu, bán đất đường Vĩnh Lộc, bán đất đường Nguyễn Thị Tú, bán đất đường Nữ Dân Công, bán đất đường Sư Đoàn 9, bán đất đường Kênh Trung Ương, bán đất đường Rạch Cầu Suối, bán đất đường Liên Khu 4-5, bán đất đường Trần Văn Giàu, bán đất đường Trần Hải Phụng, bán đất đường Tỉnh Lộ 10, bán đất đường Láng Le Bầu Cò, bán đất đường Kinh A, bán đất cầu Bà Lát, bán đất đường Tây Lân, bán nhà đường Võ Văn Vân, bán nhà đường Lại Hùng Cường, bán nhà đường Liên Ấp 123, bán nhà đường Công Nghệ, bán nhà đường 1A, bán nhà đường Quách Điêu, bán nhà đường Vĩnh Lộc, bán nhà đường Nguyễn Thị Tú, bán nhà đường Nữ Dân Công, bán nhà đường Sư Đoàn 9, bán nhà đường Kênh Trung Ương, bán nhà đường Rạch Cầu Suối, bán nhà đường Liên Khu 4-5, bán nhà đường Trần Văn Giàu, bán nhà đường Trần Hải Phụng, bán nhà đường Tỉnh Lộ 10, bán nhà đường Láng Le Bầu Cò, bán nhà đường Kinh A, bán nhà cầu Bà Lát, bán nhà đường Tây Lân, dat ban Vinh Loc B, ban dat Vinh Loc B, ban nha Vinh Loc B, ban nha tai Xa Vinh Loc B, nha ban Vinh Loc B, dat tho cu Vinh Loc B, dat so hong rieng, dat tho vuon, dat nha xuong Vinh Loc B, nha cap 4, Xa Vinh Loc B, Huyen Binh Chanh, Nhà Dát Vĩnh Lọc A+B, ban nha tai xa Vinh Loc, ban dat tai xa vinh loc, tim mua nha, ban nha mat pho, nha mat tien, Mua ban nha Xa Vinh Loc B, Ban dat nen du an tai xa Vinh Loc A, Ban dat tai xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an tai Khu Dan Cu Vinh Loc A, Ban dat nen du an khu dan cu Vinh Loc B, Dat ban Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh, Ban dat tho cu tai Xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an xa Vinh Loc B, Mua ban nha dat bang giay viet tay, Ban nha tai xa Vinh Loc A, Ban nha xuong, ban nha gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat duong Vo Van Van, ban dat duong Lai Hung Cuong, ban dat duong Lien Ap 123, ban dat duong Cong Nghe, ban dat duong 1A, ban dat duong Quach Dieu, ban dat duong Vinh Loc, ban dat duong Nguyen Thi Tu, ban dat duong Nu Dan Cong, ban dat duong Su Doan 9, ban dat duong Kenh Trung Uong, ban dat duong Rach Cau Suoi, ban dat duong Lien Khu 4-5, ban dat duong Tran Van Giau, ban dat duong Tran Hai Phung, ban dat duong Tinh Lo 10, ban dat duong Lang Le Bau Co, ban dat duong Kinh A, ban dat cau Ba Lat, ban dat duong Tay Lan, ban nha duong Vo Van Van, ban nha duong Lai Hung Cuong, ban nha duong Lien Ap 123, ban nha duong Cong Nghe, ban nha duong 1A, ban nha duong Quach Dieu, ban nha duong Vinh Loc, ban nha duong Nguyen Thi Tu, ban nha duong Nu Dan Cong, ban nha duong Su Doan 9, ban nha duong Kenh Trung Uong, ban nha duong Rach Cau Suoi, ban nha duong Lien Khu 4-5, ban nha duong Tran Van Giau, ban nha duong Tran Hai Phung, ban nha duong Tinh Lo 10, ban nha duong Lang Le Bau Co, ban nha duong Kinh A, ban nha cau Ba Lat, ban nha duong Tay Lan CĂN HỘ CAO CẤP MẶT TIỀN BẾN VÂN ĐỒN, CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN ĐẾN 4%, THANH TOÁN 2%/THÁNG. GIÁ TRỊ SINH LỜI CAO. LH: Mr Hưng - 0901.901719 đất bán Vĩnh Lộc B, bán đất Vĩnh Lộc B, bán nhà Vĩnh Lộc B, bán nhà tại Xã Vĩnh Lộc B, nhà bán Vĩnh Lộc B, đất thổ cư Vĩnh Lộc B, đất sổ hồng riêng, đất thổ vườn, đất nhà xưởng Vĩnh Lộc B, nhà cấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Nhà Đất Vĩnh Lộc A+B, bán nhà tại xã Vĩnh Lộc, bán đất tại xã vĩnh lộc, tìm mua nhà, bán nhà mặt phố, nhà mặt tiền, Mua bán nhà Xã Vĩnh Lộc B, Bán đất nền dự án tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất tại xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án tại Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án khu dân cư Vĩnh Lộc B, Đất bán Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh, Bán đất thổ cư tại Xã Vĩnh Lộc A, Bán đất nền dự án xã Vĩnh Lộc B, Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, Bán nhà tại xã Vĩnh Lộc A, Bán nhà xưởng, bán nhà gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất gần siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B, bán đất đường Võ Văn Vân, bán đất đường Lại Hùng Cường, bán đất đường Liên Ấp 123, bán đất đường Công Nghệ, bán đất đường 1A, bán đất đường Quách Điêu, bán đất đường Vĩnh Lộc, bán đất đường Nguyễn Thị Tú, bán đất đường Nữ Dân Công, bán đất đường Sư Đoàn 9, bán đất đường Kênh Trung Ương, bán đất đường Rạch Cầu Suối, bán đất đường Liên Khu 4-5, bán đất đường Trần Văn Giàu, bán đất đường Trần Hải Phụng, bán đất đường Tỉnh Lộ 10, bán đất đường Láng Le Bầu Cò, bán đất đường Kinh A, bán đất cầu Bà Lát, bán đất đường Tây Lân, bán nhà đường Võ Văn Vân, bán nhà đường Lại Hùng Cường, bán nhà đường Liên Ấp 123, bán nhà đường Công Nghệ, bán nhà đường 1A, bán nhà đường Quách Điêu, bán nhà đường Vĩnh Lộc, bán nhà đường Nguyễn Thị Tú, bán nhà đường Nữ Dân Công, bán nhà đường Sư Đoàn 9, bán nhà đường Kênh Trung Ương, bán nhà đường Rạch Cầu Suối, bán nhà đường Liên Khu 4-5, bán nhà đường Trần Văn Giàu, bán nhà đường Trần Hải Phụng, bán nhà đường Tỉnh Lộ 10, bán nhà đường Láng Le Bầu Cò, bán nhà đường Kinh A, bán nhà cầu Bà Lát, bán nhà đường Tây Lân, dat ban Vinh Loc B, ban dat Vinh Loc B, ban nha Vinh Loc B, ban nha tai Xa Vinh Loc B, nha ban Vinh Loc B, dat tho cu Vinh Loc B, dat so hong rieng, dat tho vuon, dat nha xuong Vinh Loc B, nha cap 4, Xa Vinh Loc B, Huyen Binh Chanh, Nhà Dát Vĩnh Lọc A+B, ban nha tai xa Vinh Loc, ban dat tai xa vinh loc, tim mua nha, ban nha mat pho, nha mat tien, Mua ban nha Xa Vinh Loc B, Ban dat nen du an tai xa Vinh Loc A, Ban dat tai xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an tai Khu Dan Cu Vinh Loc A, Ban dat nen du an khu dan cu Vinh Loc B, Dat ban Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh, Ban dat tho cu tai Xa Vinh Loc A, Ban dat nen du an xa Vinh Loc B, Mua ban nha dat bang giay viet tay, Ban nha tai xa Vinh Loc A, Ban nha xuong, ban nha gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat gan sieu thi Co.opmart Vinh Loc B, ban dat duong Vo Van Van, ban dat duong Lai Hung Cuong, ban dat duong Lien Ap 123, ban dat duong Cong Nghe, ban dat duong 1A, ban dat duong Quach Dieu, ban dat duong Vinh Loc, ban dat duong Nguyen Thi Tu, ban dat duong Nu Dan Cong, ban dat duong Su Doan 9, ban dat duong Kenh Trung Uong, ban dat duong Rach Cau Suoi, ban dat duong Lien Khu 4-5, ban dat duong Tran Van Giau, ban dat duong Tran Hai Phung, ban dat duong Tinh Lo 10, ban dat duong Lang Le Bau Co, ban dat duong Kinh A, ban dat cau Ba Lat, ban dat duong Tay Lan, ban nha duong Vo Van Van, ban nha duong Lai Hung Cuong, ban nha duong Lien Ap 123, ban nha duong Cong Nghe, ban nha duong 1A, ban nha duong Quach Dieu, ban nha duong Vinh Loc, ban nha duong Nguyen Thi Tu, ban nha duong Nu Dan Cong, ban nha duong Su Doan 9, ban nha duong Kenh Trung Uong, ban nha duong Rach Cau Suoi, ban nha duong Lien Khu 4-5, ban nha duong Tran Van Giau, ban nha duong Tran Hai Phung, ban nha duong Tinh Lo 10, ban nha duong Lang Le Bau Co, ban nha duong Kinh A, ban nha cau Ba Lat, ban nha duong Tay Lan
  • Pháp lý: Sổ hồng
  • Diện tích: 49 - 139 m²

$ 2000000000 đ

Liên hệ: Lê Quốc Hưng

- Grand riverside là một dự án Căn hộ cao cấp có quy hoạch quy mô hiếmhoi tại khu vực Bến Vân Đồn (Tuyến đường đẹp nhất Quận 4) bên cạnh con sông SàiGòn, được chủ đầu tư lấy ý tưởng theo phong cách Châu Âu tạo nên một kinh đôPháp thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn.

- Chính vì vịtrí đặc biệt này mà nhiều người cho rằng sở hữu và sống tại căn hộ GrandRiverside sẽ là lựa chọn lí tưởng cho những ai muốn tận hưởng cuộc sốnghiện đại và yên tĩnh ngay giữa Sài Gòn tấp nập.

1. Vị trí.
* Tọa lạc tại mặt tiền Bến Vân Đồn Quận 4 với 3 mặt view sông liền kề Quận 1,hướng nhìn về “ Hòn Ngọc Viễn Đông ” đẹp bậc nhất thành phố.
- Vị trí đẹp, đường rộng không kẹt xe, không bị ngập nước, khu dân trí cao vàan ninh nhất khu vực Quận 4..
* Lợi thế kết nối giao thông thuận lợi: Cách trung tâm quận 1 chỉ mất 5 phút đixe máy qua Cầu Ông Lãnh, CầuCalmette và Cầu Trần Đình Xu bắt qua Quận 1 gần dự án Grand Riverside dự kiếnhoàn thành vào năm 2020.
- Kết nối Quận 2 qua hầm Thủ Thiêm và Cầu Thủ Thiêm 3 dự kiến
- Kết nối quận 7qua cầu Nguyễn Khoái dự kiến
- Cách công viênKhánh Hội rộng 17,6 ha chỉ 300m.

2. Quy mô dự án.
- Diện tích khu đất: 2.343m2, mật độ xây dựng dưới 50%

- Chỉ gồm 1 tháp duy nhất, view thông thoáng cao 22 tầngtổng cộng 240 căn:
  + 02 tầng hầm giữ xe rộng rãi.
  + Tầng 1 & 2: TTTM, hồ bơi, spa,phòng tập gym, café, nhà hàng, dịch vụ, khu vui chơi trẻ em….
  + Tầng 3 – 20: Căn hộ cao cấp.
  + Tầng 21 – 22: Căn hộ Penthouse.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hồng Hà

- Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bìnhthương hiệu số 1 VN

- Bàn giao nhà: Qúy IV/2017

3. Thông tin dựán

- Dự án chỉ baogồm 1 tháp duy nhất số lượng là 240 căn với các loại diện tích từ 49m2 – 139m2,giá chỉ từ 1,9 tỉ đồng.

- Dự án được thiếtkế theo phong cách châu Âu cổ điển, nội thất mang đậm dấu ấn phong các hoànggia, tráng lệ.

- Dự án bao gồmcác loại tiện ích nội khu và ngoại khu hiện đại phù hợp với nhu cầu của cáckhách hàng: Hồ bơi Hoàng Gia, sauna, spa, gym, nhàhàng, cafe, phòng y tế, ngân hàng, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, công viên bờsông, hệ thống an ninh hiện đại 24h, khóa thẻ từ, videocall....

4. Chính sách

- Chiết khấu caolên đến 4%, thanh toán linh hoạt chỉ 2%/tháng.

- Nhiều quà tặnghấp dẫn lên đến 400 triệu đồng như : hệ thống bếp mobalpa nhập khẩu từ Pháp,vàng SJC, xe SH, kim cương 4,5 li…

- Ngân hàngMaritimebank hỗ trợ với gói lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng

- Pháp lý rõràng sổ hồng riêng sở hữu lâu daì

 * Quà tăng hấp dẫn (bếp Mobaba sản xuất từ Pháp, vàng SJC…) và chiết khấuưu đãi lên đến 4%.

 -Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để sở hữu những căn hộđẹp nhất dự án và những phần quà hấp dẫn nhất. Tư vấn nhiệt tình chính xácnhất.

-Thông tin liên hệ (Call, zalo…): Mr Hưng – 0901.901719 

 

Sản phẩm tương tự