Ông Đinh La Thăng: 'Quy hoạch huyện lên quận để quản lý tốt hơn'

  • Địa Ốc Thành Phố
  • 1/11/2017

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, quy hoạch các huyện thành quận để phục vụ người dân tốt hơn, có bộ máy quản lý phù hợp, chứ không nhằm mục đích khác.Làm việc với Huyện...

Chi tiết